Rabobank

opdrachtgever: Rabobank Noord-Kennemerland

projectomschrijving: Verbouw hoofdkantoor Rabobank Noord-Kennemerland

locatie: Castricum

aannemer: Tervoort te Egmond aan den Hoef

projectmanagement: BCN te Drachten

interieurarchitect: Agnes Otten te Naarden

installatieadvies: Wolf Dikken adviseurs te Wateringen

Om een nieuwe werkstijl en klantenbenadering te kunnen invoeren op hun hoofdkantoor te Castricum wilde Rabobank Noord-Kennemerland graag een open bankkantoor creëren waar cliënten en medewerkers elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten en waar medewerkers geen vaste werkplekken maar flex-plekken hebben. Dit betekende dat voor een groot gedeelte de bestaande indeling werd verwijderd op trappenhuizen, technische ruimten en toiletruimten na. Ook een grote kluis in het midden van het gebouw moest wijken. De nieuwe indeling en inrichting is ontworpen door interieurarchitect Agnes Otten Onze opdracht bestond uit het ontwerpen van de aanpassingen aan de gevels, de nieuwe corridor op de begane grond en de eerste verdieping en het technisch uitwerken van alle bouwkundige ingrepen die voortkwamen uit de nieuwe indeling. Het hoofdkantoor bestaat uit 2 verschillende gebouwen die alleen door een kleine smalle corridor op de begane grond met elkaar zijn verbonden Om het concept van een open bankkantoor goed te kunnen doorvoeren is de bestaande corridor gesloopt en vervangen door een grotere. Daarnaast is er op de eerste verdieping nog een corridor geplaatst waardoor de beide gebouwen nu praktisch bijna één geheel vormen. Alleen de gevels van het gebouw aan de Dorpsstraat zijn gewijzigd. Door de kleine raamopeningen toonde de bestaande voorgevel gesloten,weinig uitnodigend en was er weinig relatie met buiten. Door op een simpele wijze een aantal grote mooie gaten te maken opent de gevel zich en maakt een uitnodigend gebaar naar de straat. De gaten zijn omkaderd met een verzinkt stalen profiel. Om een zo onderhoudsvriendelijk gebouw te maken is de bestaande houten gevelbekleding vervangen door trespapanelen. De panelen zijn in een onregelmatig halfsteensverband aangebracht, hebben verschillende afmetingen en bestaan uit 3 verschillende grijstinten. In een eerder stadium hebben wij aan de achterzijde, grenzend aan het Bakkerspleintje, de bestaande fietsenberging uitgebreid en de gehele achtergevel voorzien van een groene wand. Het schetsontwerp is van Piet Wierenga, Wij hebben het definitieve ontwerp gemaakt, de technische uitwerking verzorgd en de uitvoering begeleidt. De uitvoering is gedaan door De Nijs uit Warmenhuizen. De groene “wonderwall” is een gepatenteerd systeem van Copijn te Utrecht. Een extra complicerende factor was de aanwezigheid van een put voor koude en warmte opslag waardoor een deel van de groene wand draaibaar moest worden uitgevoerd.

Later was de Kunstzaal in gebruik als woning en atelier van schilder-dichter Lucebert. Rondom de Kunstzaal zijn de woningbouwblokken geïnspireerd op de Kunstzaal wat betreft de kleuren van metselwerk, kozijnen en deuren, de platte daken met grote dakoverstekken, de witte smalle boeidelen en de kubistische massa-opbouw.

Het blok woningen achter de kunstzaal is qua kleur metselwerk bewust verschillend gemaakt, deze woningen vormen een eenheid met een bestaand blokje woningen er tegenover. In totaal zijn er 26 huurwoningen gerealiseerd voor Kennemer Wonen. Een blokje met 4 koopappartementen bestaat uit koopwoningen.

Aan de Oude Bergerweg zijn twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Deze woningen zijn gebouwd buiten het hofje en hebben dan ook  een gebroken kap en een andere materiaal- en kleurstelling.