Hotels

hotel Architektenburo Admiraal Stoute

In de loop der jaren heeft Architectenburo Admiraal-Stoute een aantal bestaande hotels en logiesverblijven onder handen genomen. Veelal betrof het verbouwingen en uitbreidingen, soms kleinschalig soms werd vrijwel het gehele pand vernieuwd. Vaak moesten de bestaande panden in fasen verbouwd en uitgebreid worden, wat organisatorisch nogal wat voeten in de aarde had.